Muud koolitused hinnakiri

Muud koolitused ja teenused
Jalgrattakoolitus
alates 40€
B-kategooria õppija juhendaja/lapsevanema koolitus
50€ (üks teooria- ja kaks sõidutundi)
Esmaabikoolitus
50€
Lõppastmekoolitus
140€
Jätkuõpe (6 sõidutundi)
180€
Ületulek teistest autokoolidest
75€
Rae Autokoolis õpingute jätkamine/lepingu pikendamine
50€
Rae Autokoolist dokumentide väljavõtmine
50€
Tunnistuse duplikaat
15€